Badania Kryminalistyczne, Pracownia Ekspertyz Dokumentów

Blog


Psychologiczna i kryminalistyczna analiza pisma — na czym polegają?

Badanie ludzkiego pisma to złożony proces, który ma na celu przyjrzenie się silnym połączeniom między sposobem pisania a osobowością autora tekstu. Wbrew powszechnym przekonaniom, precyzyjnie wykonana analiza pisma pozwala stworzyć cały profil psychologiczny konkretnej osoby — od jej zachowania, przez stan emocjonalny, aż po predyspozycje zawodowe. Grafologia, czyli dziedzina zajmująca się badaniem pisma, ma swoje zastosowania zarówno w psychologii, jak i kryminalistyce.

Czytaj dalej

Kiedy jest potrzebna eskpertyza grafologa?

Pismo ręczne od setek lat jest najbardziej rzetelnym potwierdzeniem autentyczności dokumentów. Każdy człowiek ma indywidualny charakter pisma — wpływa na nie m.in. sposób trzymania długopisu, szybkość pisania, a także nabyte przyzwyczajenia. Można więc powiedzieć, że pismo, podobnie jak linie papilarne, pozwala zidentyfikować konkretną osobę. Jednak aby tego dokonać, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą i narzędziami. Specjaliści w tej dziedzinie nazywani są grafologami.

Czytaj dalej