Pracownia Ekspertyz Dokumentów

"Podstawą identyfikacji człowieka na podstawie jego pisma jest zindywidualizowany (spersonifikowany)  sposób kreślenia znaków graficznych, uwarunkowany swoistym (indywidualnym), wyuczonym, a następnie utrwalonym nawykiem kreślenia poszczególnych znaków graficznych, podlegających wraz z wiekiem zmienności osobniczej, a także uwarunkowanych licznymi przyczynami anatomiczno-psychofizjologicznymi, poziomem wykształcenia, patologią organizmu i warunkami środowiskowymi”     

Prof. dr. hab. Czesław Grzeszyk

 

"Grafologia -(potocznie) w kryminalistyce: technika śledcza polegająca na badaniu autentyczności pisma i ustalania tożsamości jego autora, bądź potwierdzenia lub wykluczenia osoby z kręgu podejrzanych. Kształt nakreślonych znaków pisarskich, wielkość, kąt ich pochylenia, tempo i nacisk narzędzia pisarskiego, jego rodzaj oraz wszystkie inne cechy pisma (wielkość odstępów miedzy słowami, znakami, stosowane skróty) charakteryzują pismo każdego człowieka. Grafolog w niektórych przypadkach bada także rodzaj np. pasty długopisowej, tuszu czy atramentu gdy zachodzi przypuszczenie przerobienia oryginalnego dokumentu poprzez dopisanie czegoś lub nawet materiał (np. papier), na którym napisano badany tekst, ustalając czy nie usunięto zeń czegoś mechanicznie lub chemicznie, bądź czy papier ten jest autentyczny (np. dokument, co do którego zachodzi podejrzenie fałszerstwa)."

Wikipedia

 

"Pojęcie grafologa sądowego w umysłowości wielu, jeśli nie pokrywa się, to silnie zazębia się z pojęciem grafologa wogóle... ...Atoli grafologja sądowa to dział wiedzy i nauki, w gruncie rzeczy nie mający nic wspólnego z tą popularną grafologją, to wielka i poważna nauka... ...zarówno jako teoretyczna, abstrakcyjna wiedza, jak też jako środek praktyczny, częstokroć niezbędny do rozwiązania powikłanych spraw spornych i zawiłych zagadnień kryminologji."

Henryk Kwieciński "Grafologia Sądowa" Wyd. II, 1948 r.

 

Badanie