Badania Kryminalistyczne, Pracownia Ekspertyz Dokumentów

Kiedy jest potrzebna ekspertyza grafologa?

Pismo ręczne od setek lat jest najbardziej rzetelnym potwierdzeniem autentyczności dokumentów. Każdy człowiek ma indywidualny charakter pisma — wpływa na nie m.in. sposób trzymania długopisu, szybkość pisania, a także nabyte przyzwyczajenia. Można więc powiedzieć, że pismo, podobnie jak linie papilarne, pozwala zidentyfikować konkretną osobę. Jednak aby tego dokonać, trzeba dysponować odpowiednią wiedzą i narzędziami. Specjaliści w tej dziedzinie nazywani są grafologami.

Czym jest grafologia i kim jest grafolog?

Grafologia jest techniką śledczą, mającą na celu zbadać, czy przedstawione pismo jest autentyczne oraz kto jest jego autorem. Najczęściej naukę tę wykorzystuje się w kryminalistyce — wówczas badania pozwalają określić sprawcę przestępstwa bądź stanowią istotny dowód w sprawach sądowych. Grafologia wykorzystywana jest też przez osoby prywatne w celu wykrycia fałszerstwa, np. przy podpisywaniu lub spisywaniu testamentów, upoważnień, pełnomocnictw, umów itp.

Grafolog jest osobą, która dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom oraz odpowiednim narzędziom, jest w stanie przeprowadzić analizę grafologiczną. Wówczas na zlecenie osoby zainteresowanej bądź firmy specjalista dokonuje porównania dokumentów lub pisma odręcznego osoby, wobec której toczy się spór. Zawód grafologa jest ściśle związany z psychologią, a najlepsi w swojej branży mogą zostać biegłymi sądowymi — ich zdanie ma wówczas kluczowe znaczenie we wszystkich sprawach cywilnych, karnych, administracyjno-sądowych czy egzekucyjnych.

Jakich informacji dostarcza ekspertyza grafologiczna?

Wbrew pozorom grafolog nie wydaje wyłącznie opinii o autentyczności pisma. Bardzo często jego wiedza ułatwia stworzenie profilu psychologicznego sprawcy przestępstwa bądź osoby poszukiwanej. Dzięki próbce pisma specjalista jest w stanie określić:
– płeć,
– wiek,
– zawód,
– osobowość,
– prawo- lub leworęczność,
– stan emocjonalny,
– udział osób trzecich,
– zamiary/predyspozycje,
– rodzaj tuszu/atramentu,
– rodzaj i wiek papieru.

Specjalista bada również, czy rozerwane części dokumentu do siebie pasują, a także, w jaki sposób treść została skopiowana bądź zamazana. Może więc znać on nie tylko techniki pisania ręcznego, ale też te na komputerze, maszynie do pisania i innych urządzeniach.

W jakich sytuacjach korzysta się z usług grafologa?

Badanie pisma zlecają zarówno osoby prywatne, instytucje, jak i organy ścigania. Do najczęstszych zgłoszeń należą domniemane fałszerstwa w sprawach spadkowych czy z zakresu prawa gospodarczego. Często też sporządza się analizy kryminalistyczne, nawet w przypadku osób nieżyjących. Z usług grafologa korzysta się m.in. z zamiarem:
– utworzenia profilu psychologicznego,
– potwierdzenia autentyczności pisma,
– ustalenia wieku pisma historycznego,
– zbadania osoby z problemami psychicznymi,
– potwierdzenia samobójstwa na podstawie listu pożegnalnego,
– wykluczenia udziału osób trzecich w przestępstwach,
– zbadania dziecka odmawiającego współpracy z psychologiem,
– stworzenia referencji dla kandydatów na określone stanowiska.

Przebieg badania grafologicznego

Metod badania pisma ręcznego jest wiele. Wyróżnić można m.in. metodę kaligraficzną, sygnalityczną, grafometryczną, historyczną, a także specyficzne techniki badania podpisów oraz tekstów ciągłych. Wszystkie metody mają wspólną cechę: wymagają materiału badawczego. Ten dzieli się na materiał zakwestionowany oraz materiały porównawcze — pierwszy z nich to dokument bazowy, o który toczy się spór, np. testament, umowa kupna-sprzedaży, list pożegnalny, upoważnienie itp. Drugie z kolei to zapisy sporządzane w codziennym życiu lub wykonane na prośbę grafologa/instytucji/organów ścigania, czyli np. lista zakupów, wypisywane ankiety, karty z życzeniami itp.

Na podstawie wyłącznie materiału zakwestionowanego, grafolog jest w stanie ustalić część z wymienionych wcześniej informacji: np. osobowość, płeć, stan emocjonalny. Dokonuje wówczas sprawdzenia sposobu łączenia się znaków, ich wielkości, kursywy, grubości i innych cech. Te same czynności przeprowadzane są w przypadku materiałów porównawczych (jeśli takie uda się zgromadzić). Wówczas ustala się stopień podobieństwa — jeżeli jest zbyt rozbieżny, pismo nie jest autentyczne.

Grafologia jest interesującą, a co ważniejsze — przydatną — techniką, z której zaleca się korzystać zawsze w przypadku podejrzeń fałszerstwa i innych wymienionych we wpisie. Dzięki specjalistom z tej dziedziny udało się już dotrzeć do wielu sprawców przestępstw, a także rozwiązać sprawy o oszustwa. Warto dowiedzieć się więcej o tej technice.