Badania Kryminalistyczne, Pracownia Ekspertyz Dokumentów

Badanie pisma ręcznego

W gdańskiej Pracowni Ekspertyz Dokumentów prowadzimy profesjonalne badanie pisma ręcznego, z wykorzystaniem specjalistycznych metod badawczych.

Analiza autentyczności pisma

Analiza autentyczności pisma pozwala między innymi na określenie wieku pisma oraz umożliwia wykrycie sfałszowanych dokumentów. Ponadto w naszej pracowni prowadzona jest psychografologiczna analiza pisma ręcznego, która ma na celu określenie stanu psychicznego piszącego, jego charakteru, jak też predyspozycji zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.


Stosujemy kilka metod badawczych w zależności od rodzaju i jakości dostarczonego materiału dowodowego.

Prowadzimy badania:

1. Określanie autentyczności pisma ręcznego

2. Badania nad autentycznością testamentów:

 • własnoręcznych (art. 949 k.c.)
 • notarialnych (art. 950 k.c.).
 • allograficznych (art. 951 k.c.)
 • ustnych (art. 952 k.c.)
 • podróżnych (art. 953 k.c.)

3. Określanie autentyczności różnych form podpisu:

 • pełno brzmiących
 • częściowych
 • skróconych
 • paraf
 • monogramów

4. Analiza sfałszowanych dokumentów min.:

 • umowy
 • listy
 • raporty
 • weksle, itp.

5. Badania identyfikacyjne dokumentów i wypowiedzi sporządzonych elektronicznie: (NOWOŚĆ)

 • wydruki komputerowe
 • e-maile
 • sms-y
 • zapisy na forum
 • cyberstalking

6. Określanie wieku pisma (NOWOŚĆ)

7. Analiza anonimów

8. Identyfikacja pieczęci, pieczątek, stempli

9. Badania identyfikacyjne wydruków komputerowych

10. Psychografologiczna analiza pisma ręcznego:

 • predyspozycje zawodowe
 • selekcja kandydatów do pracy na określonym stanowisku
 • wybór kierunku kształcenia
 • analiza anonimów
 • stanu psychicznego piszącego (depresje, załamania nerwowe)
 • opisowa analiza charakteru piszącego
 • analizy grafologiczne wyjaśniające nietypowe zachowanie osób (dziecka, partnera)


Analiza pismoznawcza – „ekspertyza grafologiczna”
(do ekspertyz pismoznawczych możemy dołączyć graficzne uzasadnienie wniosków)

Referencje